Mis on V-Klubi?

V-Klubi on mõeldud kõigile, kes oskavad nautida täiuslikku kinoelamust alates meelepäraseima filmi valimisest kuni saalist väljumiseni peale viimase tiitri ekraanilt kadumist. V-Klubi on loodud ühendamaks Eesti stiilseima ja vingeima kino filmisõpru, pakkudes neile võrreldamatuid lisateenuseid, säravaid soodustusi, tasuta parkimist ja lugematuid erinevaid üllatusi, mis jäävad tihti vaid V-Klubi liikmete teada.

V-Klubi tasemed

V-Klubi tasemeid on kaks - Kuld ja Teemant. Liitudes V-Klubiga saad automaatselt Kuld tasemele ning kohe peale liitumist hakkavad Sinule kehtima ka V-Klubi Kuld-liikme soodustused.

Teemant ootab Sind siis, kui oled aasta jooksul ostnud vähemalt 30 piletit.
Kui Teemant-taseme klubiliige on jooksval aastal ostnud alla 30 pileti, langeb ta Kuld-tasemele.
Kui Teemant-taseme klubiliige on jooksval aastal ostnud üle 30 pileti, pikeneb Teemant-taseme staatus automaatselt ühe aasta võrra.

Soodushinnaga ostetavate piletite arv on piiratud ning sõltub klubiliikme staatusest: Kuld-liikmed saavad igale filmile osta 6 ning Teemant-liikmed 10 soodushinnaga piletit.

Uuele tasemele liikumisest annab Viimsi Kino V-Klubi liikmetele teada e-maili teel.

V-klubi liikme soodustused

V-klubi liikmele kehtivad alati parimad püsisoodustused kinopileti tavahindadest:

V-klubi Kuld kuni 10 %

V-klubi Teemant kuni 20 %

V-klubiga liitumine

Klubiga liitumiseks tuleb Viimsi Kino koduleheküljel või kinos täita vastav avaldus.

Kodulehel liitumiseks leiad avalduse siit....

Juhul, kui esitatud isikuandmed ei ole tõesed või kui taotleja keeldub avaldamast nõutavaid andmeid, on Viimsi Kinol õigus keelduda antud isikut klubisse vastu võtmast.

V-klubi liikmestaatus on tähtajatu.

V-Klubiga liitumine on tasuta.

Peale liitumist aktiveerub staatus hiljemalt tunni jooksul (tavaliselt 10-15 minuti jooksul).

V-klubi kaart

V-Klubi liikmelisusega kaasnev konto on personaalne ja ei kuulu edasi andmiseks teistele isikutele.

V-Klubi kaardina hakkab automaatselt kehtima klubi liikme ID-kaart.

Peale Viimsi Kino koduleheküljel klubiliikmeks registreerimist klubi liige ennast uuesti kinos registreerima ei pea.

ID-kaart toimib V-Klubi kaardina eeldusel, et klubiline on V-Klubiga liitumisel sisestanud korrektse isikukoodi.

V-klubi kaardi kasutamine

Viimsi Kino ei kanna vastutust selle eest, kui varastatud või kaotatud ID-kaardi abil kasutatakse klubilise soodustust või teisi liikmestaatusega kaasnevaid eeliseid, või kui klubiline on ise andnud kellelegi teada oma klubikonto paroolid ja kasutajanime, või on keegi pahatahtlikult saanud ligipääsu tema klubikontole.

V-klubi liikmestaatus

V-Klubi liikmed paigutuvad vastavalt kino-külastuste arvule kahele erinevale tasemele.

I Kuld tase – V-klubiga liitunu.

II Teemant tase – V-klubi liige, kes on aasta jooksul ostnud 30 või enam kinopiletit.

Liikmestaatuse arvestamise aluseks on tänasele päevale eelneva aasta (tänane päev miinus 365 päeva) jooksul ostetud Viimsi Kino piletite arv. Uue staatuse saamiseks vajaliku piletite kogust kontrollitakse igapäevaselt päeva lõppedes. Kõrgeima taseme staatus ja sellega seotud soodustused kehtivad üks aasta sõltumata vahepealsel perioodil ostetud piletite arvust. Kui Teemant-taseme klubiliige on jooksval aastal ostnud alla 30 pileti, langeb ta Kuld-tasemele.
Kui T
eemant-taseme klubiliige on jooksval aastal ostnud üle 30 pileti, pikeneb Teemant-taseme staatus autmaatselt ühe aasta võrra.

Selleks, et liikmestaatust hoida või tõsta, tuleb iga kinopileti ost registreerida. Pileti registreerimiseks on kaks võimalust: kassast ostest sooritada piletiost koos ID-kaardiga või koduleheküljel läbi klubikonto, milleks on vajalik eelnev sisse logimine.

V-klubi liikme õigused

V-Klubi liikmel on oma isiku identifitseerimise järel õigus saada osa kõigist vastavat staatust kandvatele klubiliikmetele kehtivatest eripakkumistest, soodustustest ning eriõigustest Viimsi Kinos ja kino internetikeskkonnas.

Infot kehtivate sooduspakkumiste kohta saab Viimsi Kinost ja kino koduleheküljelt.

Klubiliikmel on õigus määrata, millist infot talle  elektroonilisel teel saadetakse.

Eripakkumised ja soodustused   kehtivad Viimsi Kinos ainult ID-kaardi esitamisel.

V-Klubi liikmel on õigus oma liikmestaatus peatada või lõpetada, esitades sellekohase vabas vormis kirjaliku avalduse paberkujul või elektroonilist taasesitamist võimaldaval moel.

Viimsi Kino õigused

Viimsi Kinol on õigus keelduda rahuldamast liitumistaotlust V-Klubiga ega ole kohustatud keeldumist põhjendama.

Viimsi Kinol on õigus klubilise liikmestaatus peatada, kui klubiline rikub kinos kehtivat kodukorda.

Viimsi Kinol on õigus muuta kinodes kehtivaid hinnakirju ning vastavalt sellel ka klubilistele kehtivaid soodustusi. Info muudatuste kohta avaldatakse Viimsi Kino koduleheküljel www.viimsikino.ee

Üldine

Viimsi Kino ei avalda klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. Juhtudel, kui seda näeb ette Eesti Vabariigi seadus.